Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Nowy skład społecznej rady SP ZOZ

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Powołano nowy skład Społecznej Rady SP ZOZ w Bolesławcu. W jej skład weszli przedstawiciele gmin powiatu, miasta, osoby wybrane przez zarząd powiatu, przedstawiciel wojewody. Kadencja rady potrwa do 2013 roku.
Nowy skład społecznej rady SP ZOZ

Upłynęła kadencja poprzedniej rady, stąd konieczność powołania nowego zgromadzenia, które ma za zadanie m.in. doradzać i opiniować wszelkie działania dotyczące funkcjonowania szpitala. Społeczną Radę SP ZOZ tworzą: Roman Jaworski (przedstawiciel Gminy Bolesławiec), Piotr Zbierski (przedstawiciel Gminy Gromadka), Robert Kubusiak (przedstawiciel Warty Bolesławieckiej), Zofia Erhardt (przedstawicielka Gminy Osiecznica), Szymon Pogoda (przedstawiciel wojewody), Andrzej Żuk i Jarosław Molenda (wskazani przez zarząd powiatu), Stanisław Zmaczyński (radny powiatu), Jarosław Kowalski (przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec). Przewodniczącym jest starosta Tomasz Gabrysiak. Pierwsze zgromadzenie rady w nowym składzie odbędzie się 11 kwietnia. Przewodniczący i wszyscy członkowie za udział w zgromadzeniu nie pobierają wynagrodzenia.

Co zgodnie z ustawą mogą członkowie Społecznej Rady SP ZOZ?

Przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej działają rady społeczne, które – zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – są organami inicjującymi i opiniodawczymi podmiotów, które utworzyły te zakłady (w tym jednostek samorządu terytorialnego)

oraz organami doradczymi kierowników ZOZ:

1. Przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach:

1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

2) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

3) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

4) przyznawania kierownikowi zakładu nagród,

5) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu;

2. Przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego i inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

3) kredytów bankowych lub dotacji,

4) podziału zysku;

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład;

4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania;

7. Opiniowanie wniosku kierownika szpitala o czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitala.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


IPo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Czwartek 20 lutego 2020
Imieniny
Anety, Lecha, Leona

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl